Sportbracing

Wij leveren kwalitatieve sportbandages en braces te gebruiken zowel preventief, in de posttraumatische fase tot sporthervatting, in de periode van progressieve trainingsopbouw en tijdens de algemene sportbeoefening.

Het gekwalificeerde team van Update Orthopaedics verstrekt de meest aangepaste brace voor uw lidmaat en voor uw sport.

Ook voorzien wij de mogelijkheid van ondersteunende functionele sportkledij en sportcompressiekousen.

Voor verdere info kan u steeds terecht op ons secretariaat.

Contacteer Update